VÄSENJAKTEN
Under sportlovet stökar en massa väsen runt i biblioteket.
Hjälp till att skrämma bort dem och bli en väsenolog!
Starta jakten!

Uppdrag 1

Vem har förstört bibliotekets dyrbaraste bok?

Det hördes ylande i fullmånens sken.

Ett väsen har varit här, kan du se vilket?

Svar